Motalolm-Motala.

Blandade bilder från 1980- och 1990-taletQSL-kort SK5SM
Mastuppsättning 1988

SM5HPB Boo, SM5PBX Ulla, SM5PQH Eele, SM5SWE Ove.
Radiomuseets dag 1989-08-28. SM5JXD Herbert och SM5HPB Boo.1989-05-05 SM5ZU Nisses 80-årsdag.

Pingst 1991. Radiosamband vid ungdomscykeltävling. SM5ICZ Rune, SM5TQE Arne och Tomas.
SM5PBX Ulla
Lucia 1991
Fieldday Omberg 1992.


Scoutdag på SK5SM. Scoutledaren Thomas SM5-7135 och SM5HPB Boo.
Ett av radiotornen 1940-talet
1930-talet
1988  SM0GU Bengt Feldreich tillsammans med SM5HPB Boo, SM5SWE Ove,
SM5PQH Eele och SM5PBX Ulla.
SM5ZU Nisse och SM5CAK Lars Erik
Bussresa till Grimeton Radiostation maj 1992.