Välkomna till distriktsmöte i Distrikt-5
lördagen den 22 oktober 2022.


Plats: Vidablickskyrkan, Skolmästaregatan 13, Norrköping.

Samling kl. 10:30

Program:
-----------
- Föreningsärenden.
- Val av distriktsledare   2023-2024
- Uppföljning av föregående möte.
- Uppläggning av klubbledarträffar.

- Vice ordförande och ledare för sektionen Utbildning och Certifiering, SM5PHU Jonas talar om utbildningsfrågor.

Föredrag:
Utan spaning ingen aning, SM5DK Lars-Erik berättar om flygburen signalspaning under kalla kriget.

- Kafeteria och servering finns till rimliga priser.

Anmälan:
Sänd mejl med namn och signal till sm5bvv@ssa.se eller SMS till 0707-538690 senast den 19 oktober.  Detta för vår planering.