SDR-mottagare²

Motala SK5SM
http://sk5sm.dyndns.info:8073/

Borås SK6AG
http://sk6ag2.ddns.net:8072/
VÄRLDSKARTA MED LÄNK TILL MOTTAGARE (både bra och mindre bra)

http://rx.linkfanel.net/2020-03-19
 / SA5MMM