Motala S�ndaramat�rer �r en ideell f�rening f�r radiointresserade i alla �ldrar. V�r signal �r SK5SM d�r SM st�r f�r �Stockholm-Motala�.
Hem


2018-03-26   Styrelse  SK5SM
 
     
Ordförande SM5BVV Morgan Lorin
Sekreterare SM5ELV Kent Kärrlander
Kassör SA5BZT Kenneth Conradsson
Ledamot SM5FWW Leif Lindgren
Ledamot SM5COI Jonny Martinsson
     

- - - - - - -
   
Revisor SA7RST Roland Strid


Adress och telefonnummer finns i SM Callbook


SK5SMs styrelse och revisor. Från vänster: SM5COI Jonny, SA7RST Roland (revisor), SM5FWW Leif, SM5BVV Morgan, SM5ELV Kent och SA5BZT Kenneth.