Motala S�ndaramat�rer �r en ideell f�rening f�r radiointresserade i alla �ldrar. V�r signal �r SK5SM d�r SM st�r f�r �Stockholm-Motala�.
Hem


2023-03-13   Styrelse  och revisor SK5SM
 
     
Ordförande SM5BVV Morgan Lorin
Sekreterare SM5COI Jonny Martinsson
Kassör XYL/SM5COI Gunilla Martinsson
Ledamot SM4KIP Leif Åke Johansson
Ledamot SM5GAG Claes Johansson
     
- - - - - - -    
Revisor SA7RST Roland Strid
Revisorsuppleant SM5PXC Anders Hartzelius
     

- - - - - - -
 
Epost, telefon och adress finns i SSA Call Book.
SK5SM Stadgar

Verksamhetsberättelse för 2022


Delar av SK5SMs tidigare styrelse Från vänster:

Från vänster SM5BVV Morgan, SM5FWW Leif, SA5BZT Kenneth (avgående), SM5ELV Kent (avgående) och SM5COI Jonny.